GENEL KURUL DUYURUSU

TÜBİDEF Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulundan Duyuru Federasyonun ilk genel kurul toplantısının 22/01/2022 tarihinde, saat:13:00′ de Atatürk Bulvarı no:18 Gençlik Parkı Ankara Kent /Konseyi adresindeki aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 29/01/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (web sitesi sosyal medya , elektronik posta ile) karar verilmiştir. Gündem : 1) Açılış ve yoklama 2) Divan başkanlığı seçimi 3) Saygı duruşu ve istiklal marşı 4) Yönetim kurulu başkanının konuşması 5) Dernek organlarının seçimi 6) Dilek, temenniler ve Kapanış

>>>