Akıllı Şebekeler ve Ulaşım Sistemleri Zirve Kongre ve Fuarına ABİDOSD olarak katıldık

Teşekkür Mesajımız 17-18 Haziran 2021 de düzenlenen ICSG İstanbul 2021 Akıllı Şebekeler ve Ulaşım Sistemleri Zirve Kongre ve Fuarında yer aldık İstanbul’da Lütfü Kırdar Fuar ve Kongre Merkezinde fuarda bizlere Stant açmamızda destek olan Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğine, görsel ve materyal desteği sağlayan Delta Bisiklet ve Gökcan Baydar’a, Standımızda görev alan üyelerimiz Alara Taşören ve Harun Uğur Kaya kardeşlerimize, standımızı ziyarette bulunan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ABİDOSD olarak Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere bir çok belediye…

>>>

DUYURU; DERNEĞİMİZ GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernek yönetim kurulunun 21.05.2021 günü aldığı karar neticesinde Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 24/07/2021 tarihinde saat: 14:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 31/07/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.abidosd.org.tr web sayfası ana sayfasından üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir Gündem: 1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması 2) Başkanın açılış konuşması 3) Divan heyetinin seçilmesi 4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması 5) Yönetim Kurulunun İbrası 6) Dernek Organlarının Seçilmesi 7) Diğer…

>>>