1. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

TÜBİDEF Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu 1. Olağan Genel kurulumuz Ankara kent konseyinde. 22.01.2022 saat 13.00 -14.00 arasında yapıldı

Olagan Genel kurulda yönetim ve denetim, kurulu seçimi yapıldı
Asil Yönetim kurulu
Murat Yumrutaş Başkan
Ahmet Salih Özenir Başkan Yardımcısı
Şefik Akar Başkan Yardımcısı
Adnan Çangır Genel Sekreter
Izzet Altınsoy Sayman
Muko Mustafa Ekici Üye
Ali Yılmaz Üye

Yedek Yönetim Kurulu
Eray Taşcı
Murat Görücü
Murat Ölçer
Feridun Ekmekci
Koray Cantez
Rüstem Kayın
Remzi Yarımca

Denetim Kurulu
Muharrem Yarimca
Aslı Kaya
Leyla Çat Umur

Yedek Denetim Kurulu
Erhan Ateş
Cem Taftaf
Garip Arkadaş

Olarak belirlendi
Çalışma grupları oluşturuldu Yerel, Ulusal, Uluslararası Çalışmalar resmi genel kurul sonrası değerlendirildi.

Genel Kurulumuzu yapmamızda bizlere olanak sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş a , Ankara Büyükşehir Belediyemize , Ankara Kent Konseyimize ve Ankara Kent Konseyi çalışanlarımıza teşekkür ederiz

TÜBIDEF Yönetim Kurulu

Benzer Yazılar