GENEL KURUL DUYURUSU

TÜBİDEF Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulundan Duyuru Federasyonun ilk genel kurul toplantısının 22/01/2022 tarihinde, saat:13:00′ de Atatürk Bulvarı no:18 Gençlik Parkı Ankara Kent /Konseyi adresindeki aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 29/01/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (web sitesi sosyal medya , elektronik posta ile) karar verilmiştir. Gündem : 1) Açılış ve yoklama 2) Divan başkanlığı seçimi 3) Saygı duruşu ve istiklal marşı 4) Yönetim kurulu başkanının konuşması 5) Dernek organlarının seçimi 6) Dilek, temenniler ve Kapanış

>>>

FEDERASYONUMUZ KURULDU

Federasyon olarak; STK’lar, kamu, özel sektör, yerel, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak yoluyla toplumsal duyarlılık ve farkındalığı arttırarak, çevre ve doğanın korunması, ekonomiye sağladığı katkılar açısından sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmayı, bisiklet kullanıcılarının trafikteki haklarının iyileştirilmesi ve güvenli bisiklet altyapı hizmetlerinin sunulması için girişimlerde bulunmayı, bisikletli yaşam politikaları oluşturmayı, bisiklet turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı ve tüm bu alanlarda geliştirici adımlarla ilerleyerek ülkemizde tüm bisiklet derneklerinin ve bisikletlilerin sesi olmayı amaçlıyoruz.

>>>